Natsko Seki illustrates London for the Louis Vuitton Travel